Lokal samverkan kring vattnen i Gästrikland

Om oss

Gästriklands vattenråd är ett lokalt diskussionsforum för aktörer som påverkar eller påverkas av vattnen i området.

Mötesanteckningar

Här hittar du anteckningar från vattenrådets senaste möten.

Vattnen i området

Vattenrådet verkar inom sju avrinningsområden, ett område som ungefär motsvarar Gästrikland.