Lokal samverkan kring vattnen i Gästrikland

Om oss

 

Gästriklands vattenråd är ett lokalt diskussionsforum för aktörer som påverkar eller påverkas av vattnen i området.

Vattnen i området

 

Vattenrådet verkar inom sju avrinningsområden, ett område som ungefär motsvarar Gästrikland.

Mötesanteckningar

 

Här hittar du anteckningar från vattenrådets senaste möten.