Lokal samverkan kring vattnen i Gästrikland

gallery/20070330_3773_1000px2
gallery/Testeboån 061_FrSt_red_1000px

Om oss

Gästriklands vattenråd är ett lokalt diskussionsforum för aktörer som påverkar eller påverkas av vattnen i området.

gallery/img_0447_4536

Mötesanteckningar

Här hittar du anteckningar från vattenrådets senaste möten.

Vattnen i området

Vattenrådet verkar inom sju avrinningsområden, ett område som ungefär motsvarar Gästrikland.