Om oss

Gästriklands vattenråd bildades i december 2007. Vattenrådet är ett lokalt forum och fungerar bland annat som diskussionsforum och remissinstans i arbetet med vattenförvaltning. 

 

I ett vattenråd samverkar regionala aktörer kring de gemensamma vattenresurserna. Gästriklands vattenråd verkar inom ett område som ungefär motsvarar Gästrikland. De huvudavrinningsområden som ingår är Gavleån, Testeboån, Hamrångeån och Skärjån. Genom vattenråden är förutsättningarna goda att främja dialogen både mellan aktörerna inom avrinningsområden och mellan vattenråd och myndigheter.

 

Inom ramen för vattenrådet finns möjligheter att bilda arbetsgrupper kring mer specifika geografiska områden eller ämnen.

 

Läs mer i Riktlinjer för Gästriklands vattenråd.

 

 

KONTAKT

 

Om du vill komma i kontakt med vattenrådet kan du maila oss på info@gastriklandsvattenrad.se. Du kan också kontakta vattenrådets ordförande Patrik Gustavsson på telefon 026-17 83 17.